HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media

Home
Heeft u de nieuwe handleiding voor de veranderde en veranderende wereldeconomie al?
Of werkt u nog steeds met de verouderde versie?
 
De financiële en economische crisis die in 2008 begon, is geen gewone crisis. Het is intussen duidelijk dat de wereld in economisch en (geo-)politiek opzicht heel anders uitziet dat vóór de crisis. Wat óók duidelijk is, is dat die veranderingen blijvend zijn: de wereld zal er ná de crisis ingrijpend anders uitzien en werken dan vóór 2007. ´Het nieuwe normaal´ wordt dat ook wel genoemd, wat niets anders betekent dan dat de omgeving waarin úw bedrijf opereert heel anders, veel minder vertrouwd en minder prettig zal zijn dan voorheen het geval was. Kortom, er is een nieuwe handleiding nodig.  
Er bestaat geen tekort aan analyses en meningen over de gevolgen van de huidige crisis op de korte en (middel-)lange termijn op de wereldeconomie. Waar wél een schrijnend tekort aan bestaat is heldere, duidelijke en onafhankelijke analyses van hoe al die ontwikkelingen úw sector, úw leveranciers, úw klanten, úw markten, kortom úw bedrijf, beïnvloeden. In het kort: er is een tekort aan maatwerk.
Oranje Lelie levert dat maatwerk. Wij brengen al die gevolgen voor úw bedrijf op een heldere, toegankelijke, praktische manier in kaart, zodat u een op úw bedrijf afgestemde handleiding hebt en daardoor tijdig op veranderingen kunt inspelen. Deze op maat opgestelde handleiding is daarmee een waardevol instrument in het bepalen of aanscherpen van uw strategie op de middellange en lange termijn. 
Lees rustig hoe we dat precies doen en wie we zijn.
Indien u het zich meent te kunnen veroorloven zonder een op maat geschreven handboek de grote uitdagingen van morgen tegemoet te gaan, dan verlaat u nu waarschijnlijk de site van OranjeLelie. In alle andere gevallen nodigen we u van harte uit contact met ons op te nemen voor een vrijblijvende, scherpe offerte voor een op maat geschreven handleiding voor úw bedrijf in de veranderde en snel veranderende wereld.

HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media