HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media

Over OranjeLelie
OranjeLelie Consultancybureau is een jong en onafhankelijk economisch consultancybureau, met ruim een decennium ervaring in consultancy, het verrichten van economische analyse gericht op de middellange en lange termijn en het helder en toegankelijk daarover communiceren.
OranjeLelie is opgericht door mij, Edin Mujagic. Ik ben econoom, gespecialiseerd in macro-economie, monetaire economie en verhoudingen tussen politiek en economie. De basis is gelegd aan de Universiteit van Tilburg, of zoals de instelling heette toen ik er rondliep, Katholieke Universiteit Brabant.
De afgelopen tien jaren heb ik gewerkt als economisch analist, consultant en redacteur macro-economie bij het zakenweekblad FEM Business.
Daarnaast schreef en schrijf ik veel analytische artikelen en opiniestukken over economische en politieke ontwikkelingen in Nederlandse en buitenlandse bladen zoals het Financieele Dagblad, de Volkskrant, NRC, GPD-bladen, het Nederlands Pensioen Nieuws, Financial Times, Financial Times Deutschland, Japan Times en vele andere. Ook ben ik columnist voor een aantal financieel-economische media zoals FollowTheMoney (www.ftm.nl), Boerenbusiness, Beleggers Belangen en Brookz, een magazine voor ondernemers en EUObserver.com. daarnaast treed ik vaak op radio en TV op.
Tussen 2004 en 2010, toen ik werkte als redacteur macro-economie bij FEM Business, heb ik uitvoerig geschreven over structurele problemen en ontwikkelingen in belangrijkste economieën ter wereld (Nederland, Europa, VS, Brazilië, China, India, Rusland, Zuid-Afrika), problemen en de toekomst van de dollar in de wereldeconomie, vergrijzing en de gevolgen ervan, de toekomst van de euro, Europese politieke en economische verhoudingen, Europese integratie, politieke en economische verhoudingen in de wereld, het beleid van China op de middellange en lange termijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de wisselkoers van de yuan), beleid van centrale banken nu en in de toekomst en de economische gevolgen ervan, Oost-Europa, inflatie, deflatie en pensioenen. Met steeds als invalshoek niet zozeer de waan van de dag maar de vragen: wat zullen de gevolgen zijn op termijn en vooral op de BV Nederland.
Behalve artikelen schrijf ik ook boeken, omdat een boek zich prima leent om structurele ontwikkelingen in de economie en (geo-)politiek te duiden, waarschijnlijke scenario´s te onderbouwen en een vertaalslag te maken naar de gevolgen voor bedrijven en consumenten. In 2009 is mijn eerste boek verschenen, getiteld ´Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt´. In 2010 kwam ´Het inflatiespook’ uit. In oktober 2012 verschijnt ‘Geldmoord’ en enkele maanden later ´De toekomst van de EU(ro)´. Ik geef regelmatig lezingen en seminars over structurele economische ontwikkelingen zoals inflatiegevaar, vergrijzing en de toekomst van de euro, bij ministeries, banken en bedrijfsleven.
In het afgelopen decennium heb ik een groot netwerk opgebouwd in de wereld van economie en centrale banken. Zo ben ik lid van bijvoorbeeld de Monetaire Kring, een beleidsforum van universitaire hoogleraren en hogere ambtenaren van de centrale bank, het Ministerie van Financiën, banken, pensioenfondsen en andere financiële instituties en van European League for Economic Cooperation / Ligue Européenne de Coopération Économique, een international forum voor monetaire economen. Dit verschaft OranjeLelie toegang tot veel kennis en ervaring in binnen- en buitenland.
In al die jaren heb ik onder meer gemerkt dat veel bedrijven op grote lijnen goed geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de wereldeconomie. Er wordt natuurlijk heel veel geschreven over grote veranderingen in de (wereld)economie en de gevolgen voor de economische groei en de financiële markten. Afgezien van het feit dat er zoveel geschreven wordt dat het bijna onmogelijk is alles bij te houden, beantwoorden die bergen onderzoeken, rapporten en analyses in de regel nooit de vraag wat dat voor individuele bedrijven betekent. Dat is op zich niet zo verwonderlijk: standaardiseren is het toverwoord bij veel van die rapporten en onderzoeken uit kostenoverwegingen.
Juist in tijden van grote en belangrijke veranderingen die de komende jaren of soms zelfs decennia het landschap voor BV Nederland zullen veranderen, is er echter behoefte aan maatwerk. Ik heb in al mijn boeken geprobeerd daar aandacht aan te besteden. OranjeLelie is voortgekomen uit die waargenomen behoefte aan maatwerk.
Waar komt de naam Oranje Lelie vandaan?
In mei 1992 breekt er oorlog in mijn geboorteland Bosnië-Herzegovina. Na een paar helse maanden kom ik op 17 september 1992 aan in Nederland. Hier groei ik in feite op. Nederland was er voor mij op het moeilijkste moment in mijn leven. Vandaar dat ik het vrij snel ook als mijn land ben gaan beschouwen. ´Ook´ omdat ik geboren ben in Bosnië-Herzegovina, dat óók mijn land is.
Bosnië-Herzegovina is het land waar ik geboren ben en tot mijn 15de jaar gewoond heb. Nederland is het land waar ik ben opgegroeid. Oranje is de kleur van Nederland. Lelie, meer specifiek de voor Bosnië unieke leliesoort Lilium Bosniacum, is het eeuwenoude symbool van mijn geboorteland. De naam OranjeLelie staat dus voor de combinatie van twee landen waar ik me thuis voel en combineert dus mijn afkomst, heden en toekomst.HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media