HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media

Waarom OranjeLelie
Het nieuwe normaal. Zo noemen veel economen nu al de wereld na de huidige crisis. De crisis waar we nu al enkele jaren in zitten, is de ergste crisis sinds de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Net zoals die crisis, zal ook deze het zakendoen en de economische en politieke verhoudingen in de wereld, onherkenbaar veranderen.
Aanhoudende eurocrisis, de vraag of de wereld afstevent op hoge inflatie of juist moet vrezen voor deflatie, verschuiving van economische en politieke invloed naar opkomende landen met grote gevolgen voor internationale handel bijvoorbeeld, ongezonde en steeds vaker onhoudbare overheidsfinanciën in het Westen met faillissementen van staten tot gevolg, de effecten van vergrijzing op onder meer overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt, terugkeer van protectionisme in Europa en de wereld, nieuwe regelgeving en wetten, globalisering, …dat zijn slechts enkele kenmerken van het ´nieuwe normaal´.  
Al die ontwikkelingen beïnvloeden de economische, financiële en politieke omgeving waarin úw bedrijf opereert. Soms is de invloed duidelijk – de grondstofprijzen staan veel hoger dan een paar jaar geleden – maar soms ook niet. Zo hebben besluiten die in Peking zijn genomen vaak grote gevolgen voor úw bedrijf, ook al heeft u niets met China of Chinese bedrijven te maken.
Uiteraard leest u in de kranten bijna dagelijks over deze onderwerpen. U krijgt waarschijnlijk af en toe ook rapporten onder ogen, bijvoorbeeld van uw bank, over deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan op de economische ontwikkeling. 
Maar welke gevolgen de hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben op úw afzetmarkten, úw leveranciers, úw inkoopkosten, úw loonkosten, úw personeelsbeleid en andere factoren die direct of indirect úw afzet, omzet en winst raken, zoals wisselkoersen, rentes en belastingen, daar moet u maar zelf achter komen. Aangezien het echter over zeer complexe mechanismen en ontwikkelingen gaat is dat lastig te bepalen zonder deskundige hulp van buiten. Zeker omdat zaken zoals de vergrijzing, economische groei, inflatie in eigen land en buitenland, de toekomst van de euro en hoe de verschillende overheden ervoor staan, ook nog eens elkaar over en weer beïnvloeden via talloze kanalen.
HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media