HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media

Werkwijze
 
Wij schetsen de waarschijnlijke scenario's, geven onderbouwd aan wat het meest waarschijnlijke scenario is en brengen de gevolgen voor úw sector en úw bedrijf in beeld.

Dit doen wij op basis van deelanalyses van anderen, zoals grote internationale banken, denktanks en instellingen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Verenigde Naties. Die analyses vullen wij aan met onze eigen analyse over de interactie tussen verschillende factoren, gebaseerd op onze ervaring en contacten uit ons uitgebreide netwerk. Tot slot maken we de vertaalslag naar de gevolgen van al die abstracte en mondiale ontwikkelingen voor úw bedrijf.
De kracht van onze aanpak is dat we de genoemde factoren niet afzonderlijk van elkaar analyseren, maar juist alle aandacht hebben voor die complexe wisselwerking daartussen en, het allerbelangrijkst, die ontwikkelingen vertalen naar de gevolgen voor úw bedrijf.  
Na een intakegesprek, waarin we nadere informatie van u zullen vragen om een zo volledig mogelijke analyse te kunnen maken en waarin we zullen afspreken wanneer de analyse afgerond zal zijn, gaan wij aan de slag. Het eindresultaat wordt u op de afgesproken datum aangeboden in de vorm van een rapport en een presentatie voor het bestuur.
HomeWaarom OranjeLelieVoor wieWerkwijzeOver OranjeLelieContactIn de media